Robert Oszczakiewicz

kierownik placówki, mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, specjalista terapii uzależnień, miłośnik historii i dawnego oręża, spędzający czas na łonie natury, uprawiający kajakarstwo turystyczne, podróznik;

Przemysław Pinkosz

mgr socjologii, specjalista terapii uzależnień  

Michał Łebski

mgr psychologii klinicznej i pedagogiki resocjalizacyjnej. Od roku 2010 streetworker pracujący z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wielopoziomowym wykluczeniem oraz osobami bezdomnymi. Realizator programów readaptacyjnych dla osób osadzonych w zakładach karnych. Twórca i realizator autorskich badań osób zakażonych wirusem HIV w Polsce oraz zagranicą. Autor oraz realizator międzynarodowych szkoleń z zakresu streetworkingu. Prezes fundacji Human Lex Instytut, www.e-psycholog.org;  

 

Monika Bartkowska

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i pracy socjalnej, w trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, w wolnych chwilach oddaje się pracy w ogrodzie i jeździe na motorze, miłośniczka zwierząt;

 

Justyna Wojsiat

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, w trakcie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień;

Radosław Ciechalski

Psycholog, terapeuta uzależnień. Realizator projektu "Szkolne superwizje"

 

Elżbieta Oszczakiewicz 

mgr pedagogiki, pielęgniarka;

 

Beata Pasemko

lekarz psychiatra 

Paweł Niedźwiecki

instruktor terapii uzależnień, informatyk, dyplomowany pedagog, z zamiłowania fotograf dzikiej przyrody, propagator ochrony środowiska i czynnego wypoczynku na łonie natury. facebook.pl/puszczapiska