KRYTERIA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA:

1. Termin przyjęcia do Ośrodka ustalany jest po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

2. Ukończony 18 rok życia.

3. Dokument potwierdzającą tożsamość.

4. Skierowanie od lekarza psychiatry.

4. Osoba wymagająca odtrucia powinna być po detoksykacji.

5. Uregulowane sprawy zdrowotne.

6. Ośrodek nie zajmuje się leczeniem osób z podwójną diagnozą.

7. Przyjmujemy osoby w stanie trzeźwym.